با ارزشمند‌ترین دارایی شرکت‌ها تا سال 2030 آشنا شوید: داده

بنیاد مکنزی به عنوان یکی از معتبرترین شرکت مشاوره مدیریت جهانی در گزارشی جدید اعلام کرده تا سال ۲۰۳۰ داده‌ها بیش از ۸۰ درصد دارایی شرکت‌ها را تشکیل خواهند داد. حکمرانی داده‌ها خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، در دنیا در حال وقوع است. حکمرانی داده به مجموعه از تصمیم‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در نهادهای مالی … ادامه خواندن با ارزشمند‌ترین دارایی شرکت‌ها تا سال 2030 آشنا شوید: داده