با انواع ضمانت‌ نامه‌ بانکی آشنا شوید | مدارک مورد نیاز

زمان مطالعه: 4 دقیقه

ضمانت نامه بانکی یکی از اسناد پر کاربرد در میان فعالان اقتصادی است. شما چه به عنوان یک شخص حقیقی و چه به عنوان نماینده‌ یک شرکت ممکن است در برخی فعالیت‌های اقتصادی نیاز به دریافت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی داشته باشید.

در این مطلب با انواع ضمانت‌نامه بانکی و شرایط و مدارک لازم برای دریافت آن آشنا شوید.

ضمانت نامه سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له ) و ضمانتخواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده می‌گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت کند.

شما چه به عنوان یک شخص حقیقی و چه به عنوان نماینده‌ یک شرکت ممکن است در برخی فعالیت‌های اقتصادی نیاز به دریافت و یا ارائه ضمانت نامه بانکی داشته باشید.

هر ضمانت‌نامه بانکی ارکانی دارد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

۱. متقاضی (مضمون عنه) یا ضمانت خواه

۲. ذینفع (مضمون له)
۳. ضامن (ضمانت کننده)

۴. وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)

۵. موضوع ضمانت نامه

۶. سررسید (روز پایان ضمانت نامه)

اما ضمانت‌نامه‌های بانکی براساس موضوع یا هدف از ارائه یا دریافت ضمانت‌نامه دارای انواع خاصی هستند. در ادامه با ۷ نوع از ضمانت‌نامه بانکی آشنا شوید.

ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه یا مزایده

شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی معمولاً برای خرید یا فروش اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای پروژهای خود یا تامین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل می‌کنند. اشخاص شرکت کننده در مناقصه و یا مزایده باید همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه ای به کار فرما تسلیم کنند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع کار فرما ضبط شود.

 ضمانت نامه حسن انجام تعهد

این نوع ضمانت‌ نامه یکی از رایج‌ترین انواع ضمانت بانکی است و برای اشخاص حقوقی و یا حقیقی کاربرد بالایی دارد.

این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام به موقع تعهدات مضمون عنه ( ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذینفع) صادر می شود.

 ضمانت نامه پیش پرداخت

برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تجهیز کارگاه و یا تکمیل تجهیزات معمولا کًارفرما درصدی از مبلغ قرارداد را به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه ای تحت همین عنوان پرداخت می‌کند و این ضمانت نامه به موازات پیشرفت کار و تهیه صورت وضعیت مرتباً از سوی کارفرما کاهش می‌یابد.

________________________________________________________________________________________________________________

 ضمانت نامه بانکی

________________________________________________________________________________________________________________

 ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ( حسن انجام کار)

کارفرما برای اطمینان از صحت اجرای کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار به میزان 10 درصد هر صورت وضعیت کسر می‌کند و در حسابی نزد خود نگهداری می‌کند که بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد کند.
 این ضمانت نامه که توسط بانک و به درخواست پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می‌شود به «ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان» معروف است.

 ضمانت نامه گمرکی

این ضمانت بیشتر برای شرکت‌های بازرگانی کاربرد دارد. صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتیکه نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت کنند، باید معادل آن را به گمرک، ضمانت نامه بانکی بسپارند. این ضمانت نامه به سررسید معین مثلاً 6 ماه، 9 ماه و… و یا به صورت اقساطی صادر می‌شوند. ضمانت نامه های گمرکی در صورتیکه در سررسید مقرر واریز نشود، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

 ضمانت نامه تعهد پرداخت

این نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سررسید معین از طرف بانک صادر می‌شود.

 ضمانت نامه متفرقه

این نوع ضمانت نامه دارای فرم خاصی نیستند و طبق فرم مورد نظر ذینفع و به درخواست متقاضی به منظورتضمین موارد خاص صادر می‌شود.

با انواع ضمانت‌ نامه‌ بانکی آشنا شوید | مدارک مورد نیاز

در این زمینه بخوانید

باز کردن LC چیست؟

برای دریافت ضمانت نامه بانکی به چه مدارکی نیاز داریم؟

اشخاص حقوقیاشخاص حقیقی
ارائه تصویر اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات اعضاء هیأت مدیره، امضاءهای مجاز سرمایه، شرکت و مرکزاصلی شرکت در روزنامه رسمی.  ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی.  
تقاضای صدور ضمانت نامه با امضاء ومهر مجاز شرکت به انضمام نامه ذینفع و یا قرارداد منعقده با ذینفع و با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.  تقاضای صدور ضمانت نامه و تهیه و تنظیم فرم، پیشنهاد ضمانت نامه با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.  
ارائه مشخصات کامل شناسنامه ای (اعضای هیئت مدیره) و ارائه تصویر اسناد مناقصه ای (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار، موضوع مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها )درمورد ضمانت نامه حسن انجام کار و پیش پرداخت(.  اعتبار سنجی متقاضی و ضامنین.  
داشتن حساب و حتی المقدور دارا بودن گردش حساب مناسب، نداشتن چک برگشتی و تسهیلات معوق متقاضی و ضامن و اعتبار سنجی مشتریان  ارائه مدارک شغلی.
تعیین مبلغ سپرده نقدی ضمانت نامه، مبلغ ضمانت نامه، نوع وثایق و تضمینات و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه.  تعیین مبلغ سپرده نقدی و نوع وثایق و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت ضمانت‌نامه بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *