چرا فنلاند کشور شادی است؟ | گزارش یک رسانه آمریکایی

10 سال است که هر سال گزارشی از شادترین کشور جهان توسط انتشارات بین‌المللی WHR منتشر می‌شود. در گزارش‌های Report Happiness World در پنج ســال اخیر، فنالند به عنوان شادترین کشور در جهان معرفی شده است.